Saxat från

 

 

 

 

BYGGARE OKUNNIGA OM RISKERNA 2012 04 26 
Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn inom bygg pågår för fullt sedan drygt ett år tillbaka. 4 700 inspektioner har hittills genomförts. En första uppföljning visar att det största behovet av förbättringar har gymnasieskolornas byggprogram.

Läs artikeln här 

Skriv utE-post

test