Här samlar vi nyheter och nyhetslänkar som kan vara av intresse för utbildning och branschfolk


 

Arbetsplatsolyckor EU 


SKRIFTLIG FRÅGA E-1187/01
från Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) till kommissionen
(19 april 2001)
Ämne: Arbetsplatsolyckor i Europeiska unionen

En undersökning om den sociala situationen i EU som nyligen gjordes av Eurostat visar att sammanlagt 4,7 miljoner arbetsplatsolyckor registrerades i EU år 1998. Enligt undersökningen hade 5 476 olyckor av 100 000 dödlig utgång.

Åldern är en avgörande faktor i olycksstatistiken. Genomsnittet ligger på 5 725 olyckor för löntagare mellan 18 och 24 år. Antalet sjunker nästan till hälften för anställda mellan 45 och 54 år.

Sifferuppgifterna varierar beroende på vilken ekonomisk verksamhet de europeiska arbetstagarna ägnar sig åt.

Antalet olyckor är som störst inom byggnadsbranschen med 8 008 olyckor per 100 000 anställda, varav 13 med dödlig utgång. Även arbetstagarens kön kan vara en riskfaktor. Medan män är involverade i 5 292 av de dödsolyckor som registreras per 100 000 löntagare, minskar siffran i kvinnornas fall till 1 890 olyckor.

Läs mer

Skriv utE-post

Byggjobbare saknar färdig utbildning.


Malmö. Trots att byggbranschen står inför stora pensionsavgångar anställer få företag lärlingar.
Leif Möller, byggsamordnare på Arbetsförmedlingen, uppskattar att mer än 30 procent av de som går ut bygg gymnasiet inte får någon lärlingsplats och därmed står med en halvfärdig utbildning.
Några förklaringar tror han är att lärlingar inte används i bemanningsföretag och utländska företag vilka blir allt vanligare. Fler utbildningar och konjunktursvacka gör också att konkurrensen om platserna har blivit tuff. (TT)

Skriv utE-post

test