Utbildnings bolaget UBM AB 

 

UBMs Produkter.

Kompetenshöjande kurser.
Säkerhetsutrustningar.
Årlig kontroll av fallskydd.
Lyftdon.

UBMs kurser.


Vi vänder oss till den som behöver förkovra sig i dagens säkerhetsregler inom sitt yrke i bygg- transportbranschen.
Varje kurs följer regler och direktiv fastställda av Arbetsmiljöverket och branschorganisationer som BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, Liftutbildningsrådet LUR och Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd TYA.


Upplägg och genomförande.

UBM AB arrangerar sina utbildningar över hela Sverige enligt beställarens önskemål. Vid genomförande av utbildningar på annan ort än Skövde tillkommer resekostnader och uppehälle med faktiska kostnader.

UBM erbjuder utbildningar som enskilda kurser samt i ett attraktivt paket omfattande en veckas utbildning och som följer Sveriges Byggindustriers rekommenderade kurser för byggnadsarbetare.

 

Utbildningsbolaget Movab, UBM, Järnvägsgatan 10 330 30 Götene.

Skriv utE-post

test