Bultpistol

 

 

 

Bultpistol

Vår utbildning följer Arbetsmiljöverkets regler och anvisningar, AFS 1984:2, AFS 1999:3, 2006:4, 1984:3.
Kurstid 4 timmar.
Efter avklarad kurs får du licens för bultpistol.

Vi går igenom

Lagar och föreskrifter.
Riskbedömning.
Personligt skydd.
Funktion och användning.
Märkning.
Skötsel och underhåll.
Ammunition och fästdonstyper.


Kursmål


Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljöverkets bestämmelser för arbete med bultpistol. Eleven skall också känna till risker samt hur en bultpistol skall användas.

Utbildningsbolaget Movab, UBM, Järnvägsgatan 10 330 30 Götene.

 

Skriv utE-post

test