Liftar / Mobila arbetsplattformar

 

 

 

Liftar / Mobila arbetsplattformar
UBM AB är ett auktoriserat liftutbildningsföretag

Vår utbildning följer Lift Utbildnings Rådet LURs liftläroplan LLP enligt SS-ISO 188878.2004.
Kurstid: 8 timmar varav 4 timmar teori och 4 timmar praktik.

Fallskyddsövning ingår.

Teori- och praktikdelarna avslutas med ett skriftligt prov och efter kursen får eleven ett branschgodkänt utbildningsbevis att visa upp vid behov.

Vi går igenom

Lagar och föreskrifter.
Krav på arbetsgivaren.
Krav på föraren.
Vilka lifttyper som finns och hur de används.
Hur en lift är konstruerad.
Säkerhetskontroll.
Att planera arbete med lift.
Hur man sköter och underhåller en lift.
Personlig skyddsutrustning.


Kursmål


Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljöverkets bestämmelser vid arbete med mobila arbetsplattformar. Eleven skall också känna till vilka risker som finns vid manövrering av liftar.

Utbildningsbolaget Movab, UBM, Järnvägsgatan 10 330 30 Götene

 

Skriv utE-post

test