Ställningar Upp till 9 meter

 

 

 

STÄLLNINGS BYGGNATION UPP TILL 9 METER.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets regler AFS 2004:4, AFS 1999:3, AFS 2013:4, AFS 1981:14.
Kurstid 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik.


Kursen riktar sig till:
Den allmänna utbildningen vänder sig till dem som monterar, nedmonterar eller väsentligt förändrar ställning, 2-9 meter. De som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Fallskyddsövning ingår.


Vi går igenom

Lagar och regler. Riskbedömning. Att arbeta på ställning. Säkerheten runt ställningen. Personligt fallskydd. Ställningstyper. Ställningens delar. Arbetsplanering. Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning. Val av ställning. Förankring av ställning. Väderskydd.
Vi bygger en ställning med trapptorn och utvändig trappa, Utv. 6 meter.Kursmål

Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ställningsbyggnation upp till 9 meter. Eleven skall känna till material, märkning och hantering av ställningskomponenter. Eleven skall under utbildningstiden bygga en ställning med 2 trapptorn.


Avsaknad av utbildningsbevis sanktionsavgift: Minimum 10 000 kr/arbetstagare.

Vid användning av rullställning krävs kursen”Särskild information om rullställningar och hantverkarställningar”.
Kurstid: 8 timmar.
Avsaknad av utbildningsbevis sanktionsavgift: 5 000 kr.
För byggnation av ställningar över 9 meter krävs ”Särskild utbildning om ställningar”. Dessutom krävs yrkesbevis eller kompetensbevis för ställningsbyggare.
Kurstid teoretisk del: 16 timmar.
Vid montering av väderskydd krävs kursen ”Tilläggsutbildning om väderskydd”
Kurstid: 32 timmar.
Avsaknad av utbildningsbevis sanktionsavgift: 10 000 kr.
För montering av speciella ställningskonstruktioner krävs tilläggsutbildning.

Utbildningsbolaget Movab, UBM, Järnvägsgatan 10 330 30 Götene

 

Skriv ut