Truckkort A & B

 

 

Truckkort A & B

Vår utbildning följer Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds,TYA, fastställda kursplan TLP 10. AFS 1999:3, AFS 2006:4
Kurstid 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik.
Kursen avslutas med ett teoretiskt prov och eleven får sitt truckkort.

Vi går igenom

 

Lagar och föreskrifter.
Vem får köra truck.
Truckkort och körtillstånd.
Olika trucktyper.

Konstruktion, arbetssätt, stabilitet, maskinskylt, belastningar, underhåll, säkerhetskontroll och daglig tillsyn.

Risker och säkerhetsbestämmelser.
Trafikbestämmelser.
Godshantering.
Ergonomiskt arbete.
Farligt gods.Kursmål

 

Efter kursen skall eleven känna Arbetsmiljöverkets bestämmelser för arbete med truck. Eleven skall känna till hur en truck manövreras samt riskbedömning och trafikbestämmelser.

Utbildningsbolaget Movab, UBM, Järnvägsgatan 10 330 30 Götene

 

Skriv utE-post

test