Säkra Lyft / Travers

 

 

 

Säkra Lyft

Vår utbildning följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter i AFS 2006:6 AFS 2006:4, AFS 1999:3 och AFS 1981:15.
Kurstid 4 timmar teori och praktik

Kursen behandlar följande moment

Planering av lyftarbeten.
Riskbedömning.
Lastsäkring.
Överlastdon och gränsbrytare.
Personligt fallskydd.
Personlyft.
Kollisionsrisk.
Val av lyft och utrustning.
Stroppar, krokar, sling, pallar, m.m.
Hissar.
Signalman.
Säkerhetskontroll och underhåll.


Kursmål

Efter kursen skall eleven känna till risker, säkerhet och praktisk tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


 

Travers

AFS 1999:3 och AFS 2006:6

Kurstid: 8 timmar

Teori som kursen "Säkra lyft"

 

Utbildningsbolaget Movab, UBM, Järnvägsgatan 10 330 30 Götene.

 

Skriv utE-post

test